Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Spirited Away

Spirited Away

Spirited Away (2001)

Starring: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Bunta Sugawara, Yumi Tamai, Ryunosuke Kamiki, Takashi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashûin, Yo Oizumi, Koba Hayashi, Tsunehiko Kamijô, Takehiko Ono, Akio Nakamura, Ken Yasuda

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Advertisement
Advertisement