Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Tampopo

Tampopo

Tampopo (1985)

Starring: Tsutomu Yamazaki, Nobuko Miyamoto, Ken Watanabe, Koji Yakusho, Rikiya Yasuoka, Mario Abe, Sen Hara, Isao Hashizume, Hisashi Igawa, Toshimune Kato, Kensô Katô, Yoshi Katô, Yoshihiro Katô, Fukumi Kuroda, Nobuo Nakamura, Mariko Okada, Yoshihei Saga, Kinzoh Sakura, Setsuko Shinoi, Hitoshi Takagi, Chôei Takahashi, Ei Takami, Akio Tanaka, Masahiko Tsugawa, Hideji Ôtaki, Narutoshi Hayashi, Yoriko Dôguchi, Ryutaro Otomo, Gilyak Amagasaki, Chishū Ryū

A pair of truck drivers happen onto a decrepit roadside fast food stop selling ramen noodles. The widowed owner, Tampopo, pleads them to help her turn her establishment into a paragon of the "art of noodle soup making".

Advertisement
Advertisement