Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Shin Godzilla

Shin Godzilla

Shin Godzilla (2016)

Starring: Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, Kengo Kora, Satoru Matsuo, Mikako Ichikawa, Issey Takahashi, Kanji Tsuda, Shinya Tsukamoto, Toru Nomaguchi, Daisuke Kuroda, Ren Osugi, Kimiko Yo, Akira Emoto, Sei Hiraizumi, Toru Tezuka, Kenichi Yajima, Akira Hamada, Ikuji Nakamura, Tetsu Watanabe, Jun Kunimura, Shingo Tsurumi, Jun Hashimoto, Pierre Taki, Takumi Saito, KREVA, Ken Mitsuishi, Kyusaku Shimada, Taro Suwa, Yû Kamio, Arata Furuta, Morooka Moro, Kôsei Katô, Shohei Abe, Keisuke Koide, Hairi Katagiri, Suzuki Matsuo, Takahiro Miura, Yôta Kawase, Ren Mori, Atsuko Maeda, Kazuo Hara, Isshin Inudô, Akira Ogata, Hideaki Anno, Kihachi Okamoto, Mansai Nomura, Mayumi Ogawa, Katsuhiko Yokomitsu

From the mind behind Evangelion comes a hit larger than life. When a massive, gilled monster emerges from the deep and tears through the city, the government scrambles to save its citizens. A rag-tag team of volunteers cuts through a web of red tape to uncover the monster's weakness and its mysterious ties to a foreign superpower. But time is not on their side - the greatest catastrophe to ever befall the world is about to evolve right before their very eyes.

Advertisement
Advertisement