Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin (2012)

Starring: Takeru Satoh, Emi Takei, Kôji Kikkawa, Yu Aoi, Munetaka Aoki, Go Ayano, Genki Sudo, Taketo Tanaka, Eiji Okuda, Yosuke Eguchi, Teruyuki Kagawa, Kaoru Hirata, Mei Nagano, Yusuke Hirayama, Motoki Fukami, Daisuke Honda, Kotaro Okamoto, Toshihiro Yashiba, Atsuko Anami, Motoki Ochiai, Ryôta Matsushima, Masataka Kubota, Ichirôta Miyakawa, Ryuhei Higashiyama, Masashi Arifuku, Yuta Kuba

Former legendary assassin Kenshin Himura has now become a wandering samurai. Offering aid & protecting those in need as atonement for his past deeds. During this time Kenshin Himura comes across and aides Kaoru Kamiya (Emi Takei). Her father opened the Kamiya Kasshin-ryu, a kendo school located in Tokyo and Kaoru is now an instructor there. Kaoru then invites Kenshin to stay at her dojo. Their relationship develops further, but Kenshin is still haunted by his violent past...

Advertisement
Advertisement