Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Rodan

Rodan

Rodan (1956)

Starring: Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Mitsuo Tsuda, Ren Imaizumi, Yoshifumi Tajima, Minosuke Yamada, Jun'ichirô Mukai, Rinsaku Ogata, Akio Kobori, Ichirô Chiba, Tsurue Ichimanji, Tateo Kawasaki, Kanta Kisaragi, Tsuruko Mano, Jirô Suzukawa, Yasuhiro Shigenobu, Keiji Sakakida, Ichirô Nakatani, Kiyoshi Takagi, Fuyuki Murakami, Mitsuo Matsumoto, Takuzô Kumagai, Saburô Kadowaki, Kiyoharu Onaka, Yasuko Nakata, Junnosuke Suda, Toshiko Nakano, Saburô Iketani, Haruo Nakajima, Saeko Kuroiwa, Bontarô Taira, Keiichirô Katsumoto, Kamayuki Tsubono, Mike Daneen, Yasuhisa Tsutsumi, Yutaka Oka, Shigemi Sunagawa, Shôichi Hirose, Masaaki Tachibana, Tadashi Okabe, Kôji Uno, Akira Yamada, Ren Yamamoto, Katsumi Tezuka

When a village is besieged by giant caterpillars, a more horrifying discovery is made in their underground home: a giant flying creature that resembles the prehistoric pterodactyl. Soon after, a second Rodan appears and the two monsters begin to destroy Japan.

Advertisement
Advertisement