Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: House of Flying Daggers

House of Flying Daggers

House of Flying Daggers (2004)

Starring: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan, Zhao Hongfei, Guo Jun, Zhang Shu, Wang Jiu-Sheng, Zhang Zheng-Yong, Wang Yong-Xin, Liu Dong, Zi Qi, Qu Xue-Dong, Yang Guang, Wen Yang, Zheng Xiao-Dong, Suki Wong

In 9th century China, a corrupt government wages war against a rebel army called the Flying Daggers. A romantic warrior breaks a beautiful rebel out of prison to help her rejoin her fellows, but things are not what they seem.

Advertisement
Advertisement