Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: I Wish

I Wish

I Wish (2011)

Starring: Koki Maeda, Oshiro Maeda, Nene Otsuka, Joe Odagiri, Ryôga Hayashi, Hoshinosuke Yoshinaga, Cara Uchida, Kanna Hashimoto, Rento Isobe, Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, Yoshio Harada, Isao Hashizume, Kirin Kiki, Masami Nagasawa, Kyara Uchida

Two young brothers at opposite ends of Kyushu devise a magical plan to reunite their separated parents.

Advertisement
Advertisement