Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: adrenaline+drive

Adrenaline Drive

Adrenaline Drive (1999)

Starring: Masanobu Ando, Reila Aphrodite, Hikari Ishida, Yu Tokui, Kazue Tsunogae, Kirina Mano, Yoji Tanaka, Takuji Suzuki, Suwa Taro, Yutaka Matsushige, Kôichi Ueda

A gas leak explosion at a yakuza hideout provides a shy nurse and a rental car clerk with the opportunity to take a briefcase full of money. A cross-country chase ensues.

Advertisement
DRIVE

DRIVE (2002)

Starring: Shinichi Tsutsumi, Kou Shibasaki, Masanobu Ando, Toshio Kakei, Susumu Terajima, Yasuko Matsuyuki, Kanji Tsuda, Keisuke Horibe, Akemi Kobayashi, Akaji Maro, Suzuki Matsuo, Yutaka Matsushige, Kumi Nakamura, Toshie Negishi, Sansei Shiomi, Tomorowo Taguchi, Tamayo, Nao Omori, Ren Osugi

A salaryman is hijacked by bank robbers.

Advertisement