Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: akira+kurosawas+dreams

Dreams

Dreams (1990)

Starring: Akira Terao, Mitsuko Baisho, Toshie Negishi, Mieko Harada, Mitsunori Isaki, Martin Scorsese, Toshihiko Nakano, Yoshitaka Zushi, Hisashi Igawa, Chosuke Ikariya, Chishū Ryū, Masayuki Yui, Mieko Suzuki, Shû Nakajima, Sakae Kimura

A collection of magical tales based upon the actual dreams of director Akira Kurosawa.

Advertisement
Advertisement